Beboerne i Nivåhøj I, II og III siger ja til stort infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekt NivåhøjTorsdag d. 12. november stemte beboerne i Nivåhøj-afdelingerne ja til et stort og spændende infrastrukturprojekt. Projektet omfatter en renovering og udvikling af boligområdets stisystemer, et nyt torv, en plads og nye aktivitetsområder samt bearbejdelse af beplantning og ny skiltning. Det er primært finansieret af Landsbyggefonden og skal være med til at åbne boligområdet op og binde det bedre sammen med den omgivende by.

Projektet gennemføres af firmaet Thing Brandt Landskab, og vi i Nivå Nu glæder os til at være med på sidelinjen og understøtte beboerinddragelsen og det lokale ejerskab til projektet.