Nivå Nu får økonomisk støtte til udviklingsprojekt, der skal få sårbare grupper ud i naturen

Nivå Nu har modtaget 1 mio. kr. fra Den Sociale Naturpulje. Tilskuddet skal bruges til projektet ”My Naturehood”, der skal få flere sårbare grupper ud og få glæde af naturen. Med dette projekt styrkes naturprofilen i Nivå Nu, hvor man de seneste år har arbejdet målrettet med at inddrage den nærliggende natur i det boligsociale arbejde.

My Naturehood skal inddrage flere forskellige sårbare grupper i udviklingen af lergravssøerne som et rekreativt og attraktivt mødested for aktiviteter og socialt samvær i Nivå. Gennem inddragelsen vil de sårbare grupper opleve glæden ved et aktivt friluftsliv i et naturområde, der er tæt på dem, og som de er trygge ved at færdes i. De vil opnå nye kompetencer, blive engagerede i naturen og føle ejerskab for området. Derudover vil projektet skabe en længe savnet platform for det fremtidige naturrettede boligsociale arbejde med områdets sårbare grupper, som er højt prioriteret i den boligsociale helhedsplan.

My Naturehood er samtidig et projekt for alle Nivås beboere, og ambitionen er, at det skal blive startskuddet på en proces, som genskaber engagement og et fælles initiativ omkring Nivå. Ambitionen er at mange forskellige beboergrupper vil blive involveret i udviklingen og ikke mindst i den efterfølgende ibrugtagen af området, hvor aktiviteterne vil appellere bredt til alle aldersgrupper og særligt fokusere på det sociale aspekt i et aktivt friluftsliv. My Naturehood vil således bruge den bynære natur til at skabe en mere sammenhængende by, hvor alle beboergrupper får mulighed for at deltage.

Link til Naturstyrelsen: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2016/februar/flere-socialt-udsatte-skal-have-gavn-af-naturen/

Yderligere oplysninger:

Sekretariatsleder Bjarke Gudbjerg, telefon: 40 40 99 03, e-mail: bg@vibo.dk

Børne og ungemedarbejder Frederik Gehrke, 21 51 75 55, e-mail: fg@vibo.dk