Aktive kvinder gør en forskel

For nyligt gennemførte nogle af kvinderne fra Nivå et kursusforløb, om aktivt medborgerskab. Læs om kurset og erfaringerne herfra i dette uddrag af pressemeddelelsen:billede til aktive kvinder

Viden og ejerskab hjælper kvinder på vej til aktivt medborgerskab

Ny guide målrettet boligsociale medarbejdere viser nye veje til arbejdet med aktivt medborgerskab.

Kan kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever at leve på sidelinjen af samfundet, opnå følelsen af at høre til i Danmark, være aktivt deltagende og have indflydelse på eget liv? Ja – med små skridt – viser erfaringerne fra projekt ’Aktive kvinder gør en forskel’ i Nivå og Helsingør. I alt deltog 60 kvinder fra de to helhedsplaner Nivå Nu og Nøjsomhed i kursusforløb om aktivt medborgerskab i foråret 2016.

Erfaringerne har Nina Holck og Mette Wybrandt, der står bag projektet, nu samlet i ’Guide til aktivt medborgerskab’, som kan tjene som inspiration til det boligsociale arbejde andre steder i landet. Den 30 sider lange guide forklarer begrebet medborgerskab og gennemgår, hvorfor det er vigtigt at styrke medborgerskab, og hvordan man gør det i praksis med gode råd om den professionelles rolle. Guiden kan downloades gratis på Amondos hjemmeside, hvor der også findes beskrivelser af nogle af øvelserne fra kursusforløbene.

(…)

Hjørnestenen i projektet har været at give kvinderne tiltrængt viden om, hvordan det danske samfund fungerer, og hvordan man agerer i det. Behovene og lysten til at lære har været stor, fortæller frivillig- og netværksmedarbejder i Nivå Nu, Mette Stenbæk Andersen:

”Vi fik en kæmpe viden om, hvad der rører sig hos kvinderne, og kan bruge deres ideer til at planlægge aktiviteter og den næste helhedsplan. Kvinderne er utroligt nysgerrige på det danske samfund og normer – for eksempel deres rolle i forhold til folkeskolen og hvad der forventes af dem ved skole-hjem-samtaler. Desuden vil rigtigt mange gerne lære dansk, men kan måske ikke betale for det på sprogskolen. Gennem projektet fik vi hul igennem til nogle kvinder, vi ellers ikke havde kontakt til, og det har gjort det langt lettere at rekruttere til aktiviteter efterfølgende. For eksempel har vi i dag meget glæde af at have fået kontakt til en stor gruppe kvinder med tyrkisk baggrund, som nu selv har startet en kvindeklub med hygge og månedlige oplæg til diskussion om blandt andet sundhed og det at vælge ægtefælle.”

 

Hele pressemeddelelsen kan læses på:  http://boligsocialnet.dk/aktuelt/2017/januar/kvinder-paa-vej-til-aktivt-medborgerskab