Læring i nye rammer

Et boost til trivslen og motivationen i skolen

Læring i nye rammer er skræddersyede læringsforløb for nogle af de børn, som ikke oplever succes i skolen. Gennem alternative læringstilgange motiverer vi børnene til bedre at kunne indgå i og profitere af den ordinære undervisning i folkeskolen. Vi bruger ofte naturen som læringsrum, da det har en positiv effekt på børnene.

Vil du vide mere? Kontakt Frederik