Hipp Hopp

Styrkelse af skoleparatheden

Vi bidrager som guide til pilotprojektet ”Hipp Hopp”. Det er et førskoleprojekt, hvor målet er at gøre børnene i programmet parate til skolestart, så de på lige fod med deres klassekammerater forbliver aktive og selvstændigt kan håndtere udfordringer. Ved at deltage i Hipp Hopp bliver forældrene i stand til at skabe rammerne om et aktivt liv i hjemmet.

Vil du vide mere? Kontakt Christina