Enkeltstående aktiviteter og forløb

Enkeltstående aktiviteter og forløb

Horisontudvidelse og sociale netværk

I samarbejde med professionelle, beboere og frivillige fra lokalområdet arrangerer vi kurser, udflugter og forskellige oplevelser for og med beboerne.

Aktiviteterne omfatter mange forskellige temaer og foregår altid i en ramme, som er med til at styrke de sociale netværk blandt beboerne.

Eksempelvis er der mulighed for at deltage i danskundervisning (FVU) eller være med til fællesspisningsarrangementer.

Vil du vide mere? Kontakt Sara