Nivå Nu og afdelingsbestyrelserne

Støtte og styrkelse af beboerdemokratiet

Vi samarbejder med afdelingsbestyrelserne for at styrke og udvikle beboerdemokratiet. Vi støtter op om det frivillige arbejde, der bliver lagt i bestyrelserne, og arbejdet med at skabe så gode boligafdelinger som muligt. Samarbejdet foregår med den enkelte afdelingsbestyrelse og på tværs af alle fem afdelinger, hvor vi hvert halve år arrangerer et fælles møde for de fem afdelingsbestyrelser.

Vil du vide mere? Kontakt Sara