Organisation

Den boligsociale helhedsplan Nivå-Kokkedal på Vej er et samarbejde mellem Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab, AB Hørsholm-Kokkedal samt Fredensborg Kommune. Nivå-Kokkedal på Vej dækker de almene boligafdelinger Nivåhøj 101 (Islandshøjparken), Nivåhøj 102, Nivåhøj 103, Niverød III (Kvartererne), Niverød IV (Mariehøj/Byvej) i Nivå, og Skovengen og By-Nordengen i Kokkedal.

Nivå-Kokkedal på Vej er finansieret af midler fra Landsbyggefonden, Fredensborg Kommune og boligorganisationerne. Boligforeningen VIBO er administrator for projektet.

Der er nedsat en boligsocial bestyrelse, som har det overordnede ansvar for gennemførelsen af den boligsociale helhedsplan i Nivå og Kokkedal. Bestyrelsen består af repræsentanter fra boligorganisationerne og Fredensborg kommune. Bestyrelsen mødes ca. 2 gange om året. Betjening af bestyrelsen varetages af et bestyrelsessekretariat, som består af sekretariatslederen og en kommunal konsulent.

Der er nedsat en lokal styregruppe bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og en kommunale følgegruppe bestående af lokale kommunale ledere. De to grupper skal løbende følge og understøtte helhedsplanens aktiviteter.

Projektsekretariatet er det daglige omdrejningspunkt for helhedsplanens aktiviteter med ansvaret for fremdrift, administration og koordinering af den samlede indsats. Den daglige ledelse varetages af sekretariatslederen.

Hvis du vil vide mere om helhedsplanens organisation, eller ønsker at komme i dialog med den boligsociale bestyrelse, kan du kontakte os her. Du er også velkommen til at komme forbi sekretariatet, som du finder på Nivåhøj 55, 2990 Nivå.