Organisation

Den boligsociale helhedsplan Nivå Nu er et samarbejde mellem Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab, KAB og Fredensborg Kommune. Helhedsplanen dækker boligafdelingerne Nivåhøj I (Islandshøjparken), Nivåhøj II, Nivåhøj III, Niverød III (Kvartererne) og Niverød IV (Mariehøj).

Nivå Nu er i gang med anden projektperiode (januar 2014 – december 2017), og helhedsplanen er finansieret af midler fra Landsbyggefonden samt en mindre medfinansiering fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne. Boligforeningen VIBO er administrator for projektet.

Der er nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for gennemførelsen af helhedsplanen. Styregruppen består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, boligorganisationerne og kommunen. Styregruppen mødes ca. 4 gange om året. Sekretariatslederen er sekretær for styregruppen.

Projektsekretariatet er det daglige omdrejningspunkt for helhedsplanens aktiviteter med ansvaret for fremdrift, administration og koordinering af den samlede indsats. Den daglige ledelse varetages af sekretariatslederen.

Hvis du vil vide mere om helhedsplanens organisation, eller ønsker at komme i dialog med styregruppen, kan du kontakte sekretariatsleder Bjarke Gudbjerg på bg@vibo.dk eller mobil 40 40 99 03. Du er også velkommen til at komme forbi sekretariatet, som du finder på Nivåhøj 55, 2990 Nivå.

Læs referat fra seneste styregruppemøde her:

Referat af styregruppemøde i Nivå Nu 23.2.2016