Organisation

Organisation

Den boligsociale helhedsplan Nivå Nu er et samarbejde mellem Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab, KAB og Fredensborg Kommune. Helhedsplanen dækker boligafdelingerne Nivåhøj I (Islandshøjparken), Nivåhøj II, Nivåhøj III, Niverød III (Kvartererne) og Niverød IV (Mariehøj).

Nivå Nu er i gang med tredje projektperiode (januar 2018 – juni 2021, og helhedsplanen er finansieret af midler fra Landsbyggefonden samt en mindre medfinansiering fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne. Boligforeningen VIBO er administrator for projektet.

Der er nedsat en boligsocial bestyrelse, som har det overordnede ansvar for gennemførelsen af de boligsociale helhedsplaner i Kokkedal og Nivå. Bestyrelsen består af repræsentanter fra boligorganisationerne og Fredensborg kommune. Bestyrelsen mødes ca. 2 gange om året. Betjening af bestyrelsen varetages af et bestyrelsessekretariat, som består af sekretariatslederne og en kommunal konsulent.

Der er nedsat en lokal styregruppe bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og en kommunale følgegruppe bestående af lokale kommunale ledere. De to grupper skal løbende følge og understøtte helhedsplanens aktiviteter.

Projektsekretariatet er det daglige omdrejningspunkt for helhedsplanens aktiviteter med ansvaret for fremdrift, administration og koordinering af den samlede indsats. Den daglige ledelse varetages af sekretariatslederen.

Hvis du vil vide mere om helhedsplanens organisation, eller ønsker at komme i dialog med den boligsociale bestyrelse, kan du kontakte sekretariatsleder Christina. Du er også velkommen til at komme forbi sekretariatet, som du finder på Nivåhøj 55, 2990 Nivå.

Læs referat fra seneste bestyrelsesmøde her:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.2.2020

Referat fra bestyrelsesmøde d.1.10.2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26.2.2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2.10.2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.2.2018