Beboerpanel

Beboerpanel

Beboerpanelet består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, beboere fra afdelingerne,  den boligsociale helhedsplan, Nordsjællands Politi og SSP. Beboerpanelet mødes fire gange årligt, og arbejder blandt andet sammen om at højne trygheden i boligområderne ud fra et fælles fokus på eventuelle udfordringer. Beboerpanelet handler om at skabe tryghed i området hvilket blandt andet søges opnået gennem dialog og nærhed imellem politiet og beboere i samarbejde med andre relevante aktører. Samarbejdet på tværs vil ligeledes blive benyttet til at sætte aktiviteter i værk, når behov opstår, det kan være tryghedsvandring og andre tryghedsskabende aktiviteter.

Vil du vide mere? Kontakt Christina