Lommepenge- og Fritidsjob

Målrettet hjælp til en succesfuld fremtid

LOMMEPENGEJOB
Lommepengejob er for unge mellem 13-15 år, som endnu ikke har mulighed for at få et fritidsjob. Her lærer de unge, hvordan det er at have et job, samtidig med at de får nye kompetencer og motivation for skole, uddannelse og fritidsinteresser. Lommepengejobbende kan f.eks. bestå af at hjælpe med småopgaver i boligafdelingen, omdelingsopgaver for helhedsplanen, ansættelse i Café Kokkedal og hjælp ved forskellige arrangementer i boligområdet. Vi samarbejder med forskellige lokale aktører omkring lommepengeprojektet.

FRITIDSJOB
Sammen med Ung Fredensborg hjælper vi unge i alderen 15-17 år med at finde et fritidsjob. Det kan være hjælp til CV og ansøgning, til hvordan man præsenterer sig selv, og til hvad en arbejdsgiver forventer af en ung. Vi samarbejder med både kommunale arbejdspladser og eksterne virksomheder om Fritidsjobindsatsen.

Vil du vide mere? Kontakt Line eller læs mere på Facebook: Fritidsjob Fredensborg.