Job og Uddannelse

Motivering, afklaring og brobygning

Formålet med indsatsen Job & Uddannelse er at hjælpe boligafdelingernes børn og unge i gang med uddannelse og job samt bidrage til at beboere, der er i gang med en uddannelse, får støtte og faglig hjælp til fastholdelse af studiet.
Herudover har aktiviteterne fokus på at forbedre voksne beboeres muligheder på arbejdsmarked. Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkeltes behov og sker i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.