Bydelsmødre

Bydelsmødre

Bydelsmødrene er en gruppe organiserede, frivillige kvinder, hvis mål er at støtte kvinder i deres nærområde.
Det kan fx være i forhold til forskellige praktiske udfordringer eller ved at hjælpe til at lave hyggelige fællesaktiviteter i området og meget andet. Bydelsmødrene har et stort netværk og taler flere sprog end dansk. Bydelsmødrene står både for individuel guidning og vejledning og er også med til at skabe aktiviteter og arrangementer i boligområderne.

Vil du vide mere? Kontakt Christina