Naboskabsaktiviteter

Naboskabsaktiviteter

Naboskabsaktiviteter er sociale aktiviteter, der styrker naboskabet i boligafdelingerne. Aktiviteterne bygger på lokalt engement, med udgangspunkt i beboernes behov, og bliver til i tæt samarbejde med beboerne selv, frivillige og fx Fredensborg Kommune, de lokale kulturinstitutioner, Krogerup Højskole eller andre relevante aktører.
Aktiviteterne har fokus på at bidrage til at flere beboere får nye bekendtskaber eller indgår i meningsgivende fællesskaber. Naboskabsindsatsen skal også give beboerne mulighed for at mødes på tværs under trygge rammer.

Vil du vide mere? Kontakt Sara