Helhedsplanen

Helhedsplanen

Helhedsplanen for Nivå Nu beskriver baggrund, formål, indhold og organisering af den boligsociale indsats i området. Det er samtidig helhedsplanen, der ligger til grund for Landsbyggefondens bevilling og den politiske godkendelse i boligorganisationerne og i Fredensborg Kommune.

Helhedsplanen består af en strategisk samarbejdsaftale og fire delaftaler. Du kan finde aftalerne her:

Strategisk samarbejdsaftale

Forebyggelse og forældreansvar

Tryghed og Trivsel

Kriminalpræventiv indsats

Uddannelse og beskæftigelse

Vi har lavet en pixiplan, som kort beskriver aktiviteterne i helhedsplanen. Du kan finde pixiplanen her:

Pixiplan 2018-21